Hällristning L1942:2865, Litslena 371:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2865
Foto av Hällristning L1942:2865
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med 1 skepp, 73 cm l, grunt ristat. I mot NÖ svagt sluttande häll. 4,6 m VSV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst,0,75x0,15 m (Ö-V) med 3 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I mot NÖ sluttande häll. 20 m V-VSV om nr 2 är: 3) Hällristning(?) med 1 skepp, 40 cm l, grunt och otydligt ristat. I mot N svagt sluttande häll. 3,9 m SV om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst, 0,35-0,05 m (N-S) med 2 älvkvarnar, 4-5 cm diam och 0,5-1,0 m dj. Iplan häll. 3,8 m NV om nr 4 är: 5) Älvkvarnsförekomst, 0,23x0,7 m(N-S) med 3 älvkvarnar, 5-7 cm diam och 0,5-1,5 m dj. I mot N svagt sluttande häll. Ej återfunnen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällmark och f d betesmark.

120 m Ö om manbyggnaden på Ullstämma 2:2, 24 m S-SSÖ om ägogräns, 17 m SV om åkerhörn och 5 m N om flyttblock med plan översida.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.642312
Longitud: 17.25927
Lämnings-ID: L1942:2865
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 371:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2865