Hällristning L1942:2799, Litslena 280:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2799
Foto av Hällristning L1942:2799
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i jämn, obetydligt välvd VSV-sluttning av fast häll. Ytan är 8x3,5 m (NNV-SSÖ). Ristningen består av ca 10 skepp ochca 40 älvkvarnar. Skeppen är 0,35-1,20 m l, djupt ristade. Älvkvarnarna är 2-9 cm diam, 0,5-2 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttande berghäll med jordavlagringar. Åkerimpediment.

13 m SV om kraftledning, (NV-SÖ) 7 m NÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646099
Longitud: 17.254007
Lämnings-ID: L1942:2799
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 280:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2799