Hällristning L1942:2713, Långtora 113:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2713
Foto av Hällristning L1942:2713
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, med 1 skepp, 35 cm l. sänkt. I mot V sluttandehäll i N delen av bergrygg (Ö 25cg S). 4,8 m ÖSÖ om 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,75x0,2 m (NV-SÖ) med 5 älvkvaranar, 3,5-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. I översida av samma häll."Ändring Dnr 1744/71Besiktigad av Ö Hyenstrand 24/6-71 AB" Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Långtora socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg. Betesmark.

950 m VSV om Härkeberga station, 95 m VSV om väg, 50 m Ö om större brunn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Långtora socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.690779
Longitud: 17.160417
Lämnings-ID: L1942:2713
Riksantikvarieämbetets ID: Långtora 113:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Långtora
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2713