Hällristning L1942:2162, Litslena 108:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2162
Foto av Hällristning L1942:2162
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i plan, svagt sluttande översida av fast häll. Ytan är 1,3x0,6 m (NNV-SSÖ). Förekomsten består av 1 skepp och 10 älvkvarnar. Skeppet är 0,35 m l. Grund ristning. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg häll i SSÖ kanten av trädgård.

8 m S 44cg Ö om SÖ kanten av boningshus. 7 m NNV om åkerkant (ÖNÖ-VSV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.621423
Longitud: 17.197405
Lämnings-ID: L1942:2162
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 108:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2162