Hällristning L1942:2148, Litslena 382:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:2148
Foto av Hällristning L1942:2148
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,7x1 m (VSV-ÖNÖ) med 2 skepp och 2 älvkvarnar. Ett av skeppen är 63 cm l, ett är på grund av bortfall av hällen endast delvis bevarat, 1 32 cm. Älvkvarnarna är 4-5-7 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ delen av större skogbeväxt åkerbacke.

45 m NÖ om åkerkant (NV-SÖ) 45 m NNV om ägogräns till Fiskvik 2:2, 39 m SV om åker och 350 m NNV om manbyggnaden till Fiskvik 2:2.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646378
Longitud: 17.265438
Lämnings-ID: L1942:2148
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 382:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2148