Hällristning L1942:1568, Litslena 193:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:1568
Foto av Hällristning L1942:1568
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,7x1,9 m (N-S) med 1 skepp, ca 155 älvkvarnar, ca15 avlånga fördjupningar samt sammanbindande rännor. Skeppet är30 cm l, tämligen grovt ristat, försänkt. Älvkvarnarna är 4-25 cmdiam och 0,5-0,6 cm dj, vanligen 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Några är något ovala. Mellan 2 älvkvarnar är en 55 cm l ränna. 3 stora älvkvarnar är förenade med böjda rännor. De avlånga fördjupningarna är 11x4-25x5 cm och 1-3 cm dj. Några förenade i vinkel. Itämligen jämn översida av block, 3,3x1,5 (N-S) och 1-1,6 m h. Liten åkerholme. 450 m SSÖ om manbyggnaden på Tibble 4:4 och 65 m ÖNÖ om sämre brukningsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Litslena socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Jordfast sten i åkerholme.

2,5 m V om åkerkant, 1 m N om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Litslena socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.643555
Longitud: 17.240541
Lämnings-ID: L1942:1568
Riksantikvarieämbetets ID: Litslena 193:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Litslena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1568