Hällristning L1942:1380, Simtuna 75:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1942:1380
Foto av Hällristning L1942:1380
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i skrovlig, repad och sprucken men tämligen plan översida med två avsatser av flyttblock, 4,5x4 m och 2 m h. Ytan är 2,55x1,55 m (NNÖ-SSV). Ristningen består av 1 skepp och ca 20 älvkvarnar, varav skeppet och 3 älvkvarnar i avsatserna. Skeppet är 0,4 m l (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,32 m h. Djup ristning. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-1 cm dj. Mycket vittrade. På åkerimpedimentet är nu upplagd stora odlingsstenar. Karlinders måttförteckning 1934 upptar 22 skålgropar, varav 1 otydlig. Orienteringsuppgifter: 19 m S 30cg Ö om åkerväg (V 30cg S-Ö 30cg N) vid en punkt 52 m Ö 30cg N om åkervägens mynning i landsväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Simtuna socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flyttblock i flackt åkerimpediment V om flack lerdal.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Simtuna socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.777634
Longitud: 16.953126
Lämnings-ID: L1942:1380
Riksantikvarieämbetets ID: Simtuna 75:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Simtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1380