Hällristning L1941:9730, Övergran 7:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:9730
Foto av Hällristning L1941:9730
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, svag ÖNÖ- sluttning av fast häll. Ytan är 2,4x1,2 m (N 15cg V-S 15cg Ö). Ristningen består av 2 skepp och ca 30älvkvarnar. Skeppen är 0,8 och 0,54 m l. Tämligen djupt ristade.Älvkvarnarna är 3-7 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. 2 älvkvarnar är förbundna med en ränna. 5 m NV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst i välvd toppyta och N- sluttning av samma häll. Ytan är 1,4x0,85 m (NNV-SSÖ). Förekomsten består av ca 21 älvkvarnar, 3-7 cm diam, 0,5-2 cm dj. Två älvkvarnar är förbundna med en ränna. Älvkvarnsförekomsten och ev flera ristningar fortsätter in under ett mosslager. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i N-sluttn, trädgård.

Nr 1. 20 m N 10cg Ö om N hörnet av manbyggnad.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594876
Longitud: 17.46734
Lämnings-ID: L1941:9730
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9730