Hällristning L1941:9532, Övergran 322:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:9532
Foto av Hällristning L1941:9532
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristningar 3.3 x 2.2 m (N-S) bestående av 2 fotsulor och11 älvkvarnar. Fotsulorna är parställda och 24 x 9 cm.ÅLvkvarnarna är 4 - 7 cm i diam och 0.5 - 2 cm ddj. 7 m SSÖ om1, på hällrygg, är:2) Älvkvarnsförekomst 0.4 x 0.1 m (Ö-V) bestående av 3 älvkvarnar3 - 5 cm i diam och 0.5 - 1 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg V - sluttande häll. Åkerholme.

16 m ÖNÖ åkerkant och 24 m NNV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.645372
Longitud: 17.497619
Lämnings-ID: L1941:9532
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 322:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9532