Hällristning L1941:9262, Övergran 308:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:9262
Foto av Hällristning L1941:9262
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning 3 x 1.5 m (ö-v) bestående av 1 skepp och 27älvkvarnar. Skeppet är 14 cm l. älvkvarnarna är 3 - 8 cm i diamoch 0.5 - 2.5 cm dj. 2.5 m SSÖ om nr 1 är på Ö - sluttning avhäll nr:2) Hällristning bestående av 1 skepp.l Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ovansidan och Ö - sluttning av N - sluttande häll.

5 m SSÖ om impedimentets N - spets. 2 m VSV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.619121
Longitud: 17.478213
Lämnings-ID: L1941:9262
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 308:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9262