Hällristning L1941:8574, Västeråker 90:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:8574
Foto av Hällristning L1941:8574
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 3x1 m (NV-SÖ) på den plana översidan av en mot SV sluttande fast berghäll 4x3 m (NV-SÖ) bestående av ett skepp 2,75m l samt 9 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,3-0,6 cm dj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västeråker socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV kanten av liten rygg (NV-SÖ) i SV-sluttande lerdal. Impediment i åker.

5 m NÖ om åkerkant (NV-SÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Västeråker socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.761778
Longitud: 17.502194
Lämnings-ID: L1941:8574
Riksantikvarieämbetets ID: Västeråker 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Västeråker
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8574