Hällristning L1941:7774, Vårfrukyrka 200:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7774
Foto av Hällristning L1941:7774
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,3x0,7 m (N-S) med 2 skepp, 2 älvkvarnar och 1oval försänkning. Skeppen är 44 och 53 cm l. Älvkvarnarna är 4-5cm diam och 0,5 cm dj. Den ovala försänkningen är 10x4 cm och 0,5 cm dj. Ca 1 m åt S är några bokstavsliknande figurer, sannoliktsentida. I mot N svagt sluttande, repig häll Skeppsbilden N om älvkvarnarna endast delvis iakttagen jämfört med skissen. Ca 0,6 mSÖ därom och i övre delen av mot NÖ sluttande naturlig ränna upptäckts 1 älvkvarn. 5 cm diam och 0,6 cm dj. Det N av skeppen ej återf. 1,55 m NÖ om 1 är: 2) Hällristning, 0,47x0,31 m (NV-SÖ), med 1 ring och 1 älvkvarn. Ringen är 13x15 cm diam och grovt och glest ristad. Älvkvarnen är 5 cm diam och 1 cm dj. Ej återf. vid 1980 års inventering. 3,9 m S-SSÖ om 1: 3) Älvkvarn, 5 cm diam, och0,5 cm dj. På det högsta partiet av hällen, nära kanten mot S. Ej återf. vid 1980 års inventering. Se bild i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV änden av bergrygg. Hagmark.

7 m SÖ om vägkrön.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61942
Longitud: 17.135928
Lämnings-ID: L1941:7774
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 200:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7774