Hällristning L1941:7443, Vårfrukyrka 206:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7443
Foto av Hällristning L1941:7443
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,6x0,5 m (NNÖ-SSV), med 2 skepp och 11 älvkvarnar. Skeppen är 25 och 50 cm l, försänkta med låga skrov. Älvkvarnarna är 4-7 cm diam och 0,5-2 cm dj. I övre delen av isrepad, låg och plan häll. 1980 var hällen tämligen mossbelupen och endast älvkarnarna kunde ses. Se skiss i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:10 m SSÖ om körväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617196
Longitud: 17.123055
Lämnings-ID: L1941:7443
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 206:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7443