Hällristning L1941:7425, Vårfrukyrka 238:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7425
Foto av Hällristning L1941:7425
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 10,6x7,2 m (NV-SÖ) med 7 skepp, 1 människofigur (?) och ca 120 älvkvarnar. Skeppen är 34-84 cm långa. Människofiguren (?) är 24 cm h. Älvkvarnarna är 4-18 cm diam och 0,5-3 cm dj.5 ävlvarnar förenade i kedja. En älvkvarn är 18x12 cm. Hällristningen troligtvis delvis förstörd pga att hällen används till eldningsplats. Hällen till större delen täckt av mossor, lavar och gräs. Ca 25 m V 10cg N därom finns på fornl reg:ts arkivkarta en markering. Inga skålgropar kunde heller upptäckas där. Se raä nr 253! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet och sydsluttning av täml söndersprucket berg, betesmark.

21 m S om väg, 13 m om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617509
Longitud: 17.125605
Lämnings-ID: L1941:7425
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 238:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7425