Hällristning L1941:7363, Vårfrukyrka 259:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7363
Foto av Hällristning L1941:7363
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0,9x0,4 m (Ö-V) med 1 skepp och 1-2 älvkvarnar. Skeppet är 30 cm l, otydligt och mycket grovt ristat. I mot Ö svagt sluttande del av flack bergrygg. 4,3 m VSV om 1: 2) Hällristning? med 1 otydligt, osäkert skepp, 40 cm l. I plan övre del avsamma berg. Skogsdunge. 85 m SV om manbyggnaden till Gånsta 8:1 och 15 m VSV om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergrygg. Skogsdunge. Häll på ÖNÖ sidan av bergklack med moränavlagringar mellan sidodalgångar. Hagmark.

85 m SV om manbyggnaden till Gånsa 8:1, 15 m VSV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614021
Longitud: 17.128225
Lämnings-ID: L1941:7363
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 259:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7363