Hällristning L1941:7349, Vårfrukyrka 246:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7349
Foto av Hällristning L1941:7349
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 skepp 30 cm l. Grunt och otydligt.Se skiss i boken. Ej återfunnen, läget på hällen dock klart 1980. Begynnande överlavning. Bör kunna R-markeras pga tidigare dokumentation. På åkerholmen ställvis tjockare jordlager med kraftig gräsväxt. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I mot V brant sluttande, ojämn häll i V delen av större, moränbunden åkerholme mellan böljande sidodalgångar.

(200 m ÖNÖ om manbyggnaden till Gånsta 7:2) 6 m Ö om åkerkant. 3m NÖ om flyttblock i åkerkant (VSV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61175
Longitud: 17.125067
Lämnings-ID: L1941:7349
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 246:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7349