Hällristning L1941:7224, Vårfrukyrka 245:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7224
Foto av Hällristning L1941:7224
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, övertäckt, med 1-2 ofullständiga skepp, ca 13 älvkarnar och ett par obestämbara linjer. 8 älvkvarnar ordnade i rad. Hällen nu rensad från röjningsstenar men är nästan helt täckt med jord och grus, i vilken spridda sädesax och gräs växer. Inga spår av ristningar synliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg häll på flack moränplatå i sidodalgång mot NÖ. Åkerimpediment Ö om åkerholme.

220 m S om manbyggnaden till Gånsta 10:1, 115 m NÖ om landsväg och 10 m Ö 10cg N om åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61569
Longitud: 17.125568
Lämnings-ID: L1941:7224
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 245:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7224