Hällristning L1941:7208, Vårfrukyrka 181:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7208
Foto av Hällristning L1941:7208
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 8x8 m, med ca 10 skepp, 3 människofigurer, 2 djurfigurer, 1 figur med koncentriska cirklar, 1 rektangulär figur,4 fotsulor, 1 avlång fördjupning och ca 15 älvkvarnar, Skeppen är 28-125 cm l. Det största skeppet är välformat. Människofigurerna är 16-28 cm l. Djurfigurerna är 21 och 29 cm l. Den yttre av dekoncentriska cirklarna är 19 cm diam. Rektangulära figurer är 16x19 cm. Två fotsulor är konturristade, 27-28 cm l, och 2 helt förjdupade, 16,5 och 21 cm l. Den avlånga fördjupningen är 5x26 cmoch älvkvarnarna är 5-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. Häll, översidaoch VSV sluttning. 2 m Ö om 1: 2) Hällristning, 0,95x0,35 m (NV-SÖ) med 2 skepp, 31 och 34 cm l. Det mindre skeppet djupt ristat.I mot Ö sluttande del av samma häll. Betesmark, 110 m Ö om manbyggnaden på Gånsta 2:1, 4 m NNV om väg. 11H2e EK 16.6 1927. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Häll i SV kanten av mindre bergplatå i flack moränparti NÖ om vid dalgång. Impediment.

4 m N 35cg V om körväg och 1-3 m Ö resp NNÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612961
Longitud: 17.123267
Lämnings-ID: L1941:7208
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 181:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7208