Hällristning L1941:7191, Vårfrukyrka 272:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7191
Foto av Hällristning L1941:7191
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4x1,9 m (NV-SÖ) med 1 skepp, ca 70 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning. Skeppet är 24 cm l. Älvkvarnarna är 4-11cm diam och 0,5-4 cm dj. 4 älvkvarnspar förenade med ränna. Denavlånga fördjupningen är 19x6 cm och 1 cm dj. I tämligen plan ovansida av låg häll. 2,3 m S om 1: 2) Hällristning, 0,55x0,4 m (VNV-ÖSÖ) med 1 fotsula och 4 älvkvarnar. Fotsulan är 23 cm l med hällband. 2 är förenade med ränna. I samma häll. Skogsbevuxen moränmark. 140 m SÖ-SSÖ om manbyggnaden på Norrby 1:2, 33 m SSÖ om SV hörnet av större uthus och 17 m NNV om rågång. Ett 30-tal älvkvarnar identifierade. Mellan nr 1 och 2 är 3 bågformiga rännor, parallella, 1 m l, 15-30 cm br och 5-15 cm dj, orienterade NV-SÖ. Finslipade, möjligen naturliga. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan moränmark i SV kanten av odlad dal. Skogsmark (blandskog)/hagmark (skogsbryn).

140 m SÖ-SSÖ om manbyggnaden på Norrby 1:2, 33 m S 20cg Ö om SVhörnet av större uthus, 17 m NNV om rågång (och ägogräns, ÖNÖ-VSV.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705216
Longitud: 17.033767
Lämnings-ID: L1941:7191
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 272:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7191