Hällristning L1941:7155, Vårfrukyrka 192:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7155
Foto av Hällristning L1941:7155
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7x7 m med 9-10 skepp, 3 människofigurer och ca 175älvkvarnar. Skeppen är 20-40 cm l. Ca 7 är försänkta, ett par ärotydliga. Människofigurerna är 22-25 cm l. 2 människofigurer och3-4 skepp bildar tät figurgrupp. Älvkvarnarna är 4-10 cm diam och 0,5-4 cm dj. Ca 30 ordnade i rad i spricka. I översida och motN sluttande del av bergrygg. Betesmark. 430 m ÖNÖ om manbyggnadenpå Gånsta 7:2 och 8 m S om åker. 11H2e EK 1926. Se bild i boken.Endast lägeskontroll medhunnet vid rev. inv:n 1980. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I häll sluttande mot NNV på NV kanten av bergplatå med moränavlagringar mellan sidodalgångar. Hagmark.

8 m SSÖ om åkerkant och 6 m SV om gräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612887
Longitud: 17.128643
Lämnings-ID: L1941:7155
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 192:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7155