Hällristning L1941:7047, Vårfrukyrka 190:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7047
Foto av Hällristning L1941:7047
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,8x1,8 m (Ö-V) med 7-8 skepp, 3 fotsulor, 1 djurfigur och ca 15 älvkvarnar. Skeppen är 22-65 cm l. Ett par är ofullständiga. 3-4 skepp är försänkta med smalt skrov. 2 skepp, varavdet ena med spantstreck, har 2 resp 1 bågformig förlängning på bemanningsstreck (lurblåsare). Fotsulorna är 18-27 cm l, enkelt utformade. 1 är försännkt. Djurfiguren är 35cm l. Älvkvarnarna är 4-8cm diam och 0,5-1,5 cm dj. I översida av låg, vittrad liten häll. Åker. 125 m ÖSÖ om manbyggnaden på Gånsta 8:1. 11H2e EK 5.7 1927. Se bild i boken. Endast kontroll av läget nedhugget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg häll V-SV om sidodalgångar. Impediment i åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.614379
Longitud: 17.131407
Lämnings-ID: L1941:7047
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 190:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7047