Hällristning L1941:7035, Vårfrukyrka 189:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:7035
Foto av Hällristning L1941:7035
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 3,5x2,6 m (Ö-V) med 1 halvoval figur, "mantel",2-3 skepp och ca 5 älvkvarnar. Den halovala figuren är 3,3x1,4 mst. Skeppen är ca 30-40 cm l, grunt ristade. I översida av större berghäll. 4 m NV om 1: 2) Hällristning, 2,1x1,5 m (Ö-V) med 1 skepp, 1 fotsula, 6 älvkvarnar och ett par otydliga linjer. Skeppet är 55 cm l. Fotsulan är 21 cm l. De otydliga linjerna utgör möjligen ytterligare 1 skepp. I häll. Åkerholme. 130 m SÖ om manbyggnaden på Gånsta 8:1 och 10 m Ö om åker. 11H2e EK 5.7 1927. Hällytorna återfunna, endast granskning av lägen nedbrunnet. Se bild iboken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-SV delen av låg bergrygg med moränavlagringar SV resp NV om sidodalgångar.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61407
Longitud: 17.131024
Lämnings-ID: L1941:7035
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 189:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7035