Hällristning L1941:6957, Vårfrukyrka 233:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6957
Foto av Hällristning L1941:6957
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 5x2,8 m (Ö-V) med 4 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppen är 56-75 cm l. I häll. Intill åkerkant. 17 m N om 1 ch 6 m Som gammal väg: 2) Hällristning, 1,6x1 m med 1 ofullständigt skepp, 50 cm l, och 3 älvkvarnar i häll. 1980 var båda hällarna övertäckta av lavar och mossor. Endast lägena granskade. Bör R-markeras pga tidigare dokumentation. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällar i V kantenav höjdplatå Ö om sidodalgång.

25,5 m S 30cg Ö om väg och åkerhörn, 6 m NÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61068
Longitud: 17.127153
Lämnings-ID: L1941:6957
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 233:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6957