Hällristning L1941:6929, Vårfrukyrka 187:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6929
Foto av Hällristning L1941:6929
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristining, 2,1x0,9 m (ÖNÖ-VSV) med 2 skepp och ca 10 älvkvarnar. Skeppen är 30 och 38 cm l, försänkta. Dessutom finns ett osäkert skepp, 33 cm l. I mot V sluttande del av liten bergshöjd. Betesmark. 420 m NÖ om manbyggnaden på Gånsta 7:2, 90 m NÖ om landsväg och 40 m SÖ om väg. 11H2e EK 1922. 1980: Hällen öppen men delvis täkt av mossor och lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttande häll på NV sidan av bergplatå mellan flacka sidodalgångar. Se bild i boken!

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.613921
Longitud: 17.127198
Lämnings-ID: L1941:6929
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 187:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6929