Hällristning L1941:6850, Villberga 58:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6850
Foto av Hällristning L1941:6850
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1x0,4 m (NÖ-SV) med 1 skepp, 1 avlång fördjupning och 2 älvkvarnar, 4,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Skeppet är 40 cm l, grunt ristat. Den avlånga fördjupningen är 13x9 cm och 1 cmdj. I mot V sluttande plan del i S kanten av häll. 15 m 310cg om1: 2) Älvkvarnsförekomst, 0,58x0,07 m (Ö-V) med 3 älvkvarnar. 1 liten, låg häll. Betesmark 650 m V-VNV om manbyggnaden på Grillby2:7, 90 m VSV-V om åkerhörn och 70 m N om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttande låg häll i svagt S-sluttande moränmark. Betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626342
Longitud: 17.235593
Lämnings-ID: L1941:6850
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 58:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6850