Hällristning L1941:6838, Villberga 57:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6838
Foto av Hällristning L1941:6838
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

1) Hällristning, 3,3x1,1 m (NNÖ-SSV) med i skepp och 8 älvkvarnar. Skeppet är 70 cm l, mycket grunt ristat. Älvkvarnarna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. I mot V sluttande, tämligen plan, isrepadhäll. 13 m SÖ pm 1: 2) Älvkvarnsförekomst, 4,5x3,5 m med 30 älvkvarnar. Av dessa är 25 belägna inom 2x0,9 m (VNV-ÖSÖ) och är 4-8cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Den största är med ränna förenad med mindre älvkvarn. I översida av mot N svagt sluttande häll. Betesmark. 620 m VNV-V om manbyggnaden på Grillby 2:7, 100 m N om åkerkant och 50 m VNV-V om åkerhörn. 26 m 80cg om nr 1 är 2) Hällristning, 3,9x1,3 m (NNV-SSÖ) med 9 skepp, 2 fotsulor och 20 älvkvarnar. Skeppen är 22-35 cm l, ett par grunt ristade. Fotsulorna är 22och 20 m l. I låg häll. Betesmark. 590 m VNV-V om åkerkant och 20m VNV om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626472
Longitud: 17.236421
Lämnings-ID: L1941:6838
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 57:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6838