Hällristning L1941:6766, Vårfrukyrka 97:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6766
Foto av Hällristning L1941:6766
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,8x0,8 m med 2 skepp, 1 obestämbar figur och 4 älvkvarnar. Skeppen är 60-75 cm l, grunt ristade. I mot V sluttandehäll. Betesmark. 400 m N om manbyggnaden på Gånsta 2:1, 60 m VSVom landsväg och 15 m Ö om åker. Ek 30.7 1927. Den vittrade och repiga hällen var delvis mossbelupen och inga spår av ristningarnavar synliga. Läget dock idenfifierat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttande häll på V sidan av större åkerholme.

9 m N 20cg V om nr 96:1 och 15 m Ö om åker samt 53 m VSV om landsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.616613
Longitud: 17.120435
Lämnings-ID: L1941:6766
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 97:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6766