Hällristning L1941:6706, Villberga 98:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6706
Foto av Hällristning L1941:6706
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning med skepp, 73 cm l, grunt ristat. I mot N sluttande, välvd del av häll. 7 m S om nr 1: 2) Hällristning, 0,8x0,7 mmed 2 skepp och 2 älvkvarnar 3-6 cm diam oh 0,5-1 cm dj. Skeppenär 80 och 50 cm l. I häll. 1,5 m Ö om nr 2: 3) älvkvarnsförekomst, 1,05x0,7 m (NNÖ-SSV) med ca 10 älvkvarnar 3-6 cm diam oh 0,5-1cm dj. 2 älvkvarnar möjligen förenade med ränna. I något ojämn översida och mot SSV sluttane del av samma häll. Betesmark. 350 mVNV-V om V boningshuset på Grillby 7:1, 130 m Ö om åkerhörn och 100 m N om åkerhörn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i flack moränhöjd. Skogsmark med i S nyplanterad granskog.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.621564
Longitud: 17.2162
Lämnings-ID: L1941:6706
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 98:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6706