Hällristning L1941:6629, Villberga 113:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6629
Foto av Hällristning L1941:6629
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 4x2,7 m (NV-SÖ) med 9 skepp, 1 fotsula, några obestämbara figurer, ca 10 ovala fördjupningar och ca 55 älvkvarnar. Skeppen är 30-62 cm långa. Fotsulan är 23 cm l, konturristad med avskild häl och inskriven älvkvarn. De ovala fördjupningarna är 10x5-30x8 och 0,5-1 cm dj. Älvkvarnarna är 4-9 cm diam och 0,5-3 cm dj. I ovansida av mindre, välvd häll. 3,2 m NNV om 1: 2) Hällristning, 1,3x0,3 m (NV-SÖ) med 2 skepp, varav 1 osäkert och 1 älvkvarn. Skeppen, som är mycket grunt ristade, är 36 resp 22 cm l. Älvkvarnen är 5 cm diam och 0,5 cm dj, osäker. I mot V svagt sluttande del av hällen. Åkerholme. 245 m NV om manbyggnaden på Grillby 2:7 och 20 m SSV om järnväg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i flack svagt S-sluttande moränmark. Åkerholme.

3 m N om åkerkant (Ö-V).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.627566
Longitud: 17.245168
Lämnings-ID: L1941:6629
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 113:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6629