Hällristning L1941:6553, Villberga 56:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6553
Foto av Hällristning L1941:6553
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,6x0,35 m (NNV-SSÖ( med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 60 cm 1, tämligen djupt ristat. Älvkvarnen är 5 cm diamoch 0,5 cm dj. I plan översida av häll. Betesmark. 580 m VNV-V om manbyggnaden på Grillby 2:7, 58 m VNV om hörn av betesåker och5 m VSV om hörn av betesåker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Översida av häll i flack moränbunden mark. Betesmark.

37 m 180cg om åkerkant (80-280cg).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.626959
Longitud: 17.237316
Lämnings-ID: L1941:6553
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 56:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6553