Hällristning L1941:6444, Vårfrukyrka 93:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6444
Foto av Hällristning L1941:6444
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning. 4,5x1,9 m (Ö-V) med 2 skepp, 1 människofigur, 2 ringar, 1 halvmånformig figur och 11 älvkvarnar. Skeppen är 60 och80 cm l. Människofiguren är 100 cm l. Konturristad. Ringarna är 10 cm. Den halvmånformiga figuren är 20x6 cm, konturristad. Älvkvnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Betesmark. 480 m NNV-N om manbyggnaden på Gånsta 2:1, 40 m VSV om landsväg och 20 m N om betesåker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vårfrukyrka socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt V-sluttande häll på NÖ delen av mindre bergklack med moränavlagringar på NÖ sidan av vid dalgång. Åkerholme.

15 m NNÖ om betesvall.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vårfrukyrka socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617283
Longitud: 17.119899
Lämnings-ID: L1941:6444
Riksantikvarieämbetets ID: Vårfrukyrka 93:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vårfrukyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6444