Hällristning L1941:6440, Villberga 12:3 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6440
Foto av Hällristning L1941:6440
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Skärvstenshög 8 m diam och 0,4 m h. Övertorvad och tuvig. 3 mNNV om nr 1 är: 2) Skärvstenshög 8 m diam och 0,6 m h. Övertorvad. I mitten ca 5 stenar 0,5-0,9 m st. Beväxt med några tallar runt kanten. 13 m NÖ om nr 2 är: 3) Hällristning, 1,2x0,6 m (N-S) med 1 skepp och 6 älvkvarnar. Skeppet är 32 cm l och har lågt skrov. I översida och nordöstsluttning av låg häll. 6,3 m 30cg om 3 är: 4) 4) Älvkvarnsyta, 2,2x0,4 m (NNV-SSÖ) med 7 älvkvarnar samt oval fördjupning. Den ovala fördjupningen är 12x4 cm och 0,5 cm dj. Dessutom finns en otydlig linje, möjligen fragmentariskt skepp.I översida av låg häll. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg moränhöjd. Gammal betesmark nu skogplanterad med tall och gran.

10 m V om åkerhörn (nr 1).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629069
Longitud: 17.244691
Lämnings-ID: L1941:6440
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 12:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6440