Hällristning L1941:6304, Villberga 91:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6304
Foto av Hällristning L1941:6304
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0,57x0,28 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 1 älvkvarn. Skeppet är 57 cm l, grunt ristat. Älvkvarnen är 4 cm diam och1 cm dj. I mit V sluttande, tämligen jämn del av berg med isrännor. 12 m ÖNÖ om 1 är: 2) Hällristning med 1 skepp, 45 cm l (NNV-SSÖ), grunt ristat. I mot N tämligen starkt sluttande del av sammaberg. 2,2 mS-SSV om 2 är: 3) Älvkvarnsförekomst, 1,3x0,55 m (NV-SÖ) med 6 älvkvarnar, 5-8 cm diam och 1-2,5 cm dj. I välvd toppytaav samma berg. Park. 50 m ÖNÄÖ-Ö om manbyggnaden på Grillby 7:1,40 m NNV om åkerkant och 30 m S om stig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i flack moränhöjd. Gårdstomt, naturtomt.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.620067
Longitud: 17.226091
Lämnings-ID: L1941:6304
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 91:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6304