Hällristning L1941:624, Vallby 95:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:624
Foto av Hällristning L1941:624
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x2,3 m (ÖNÖ-VSV) med 1 fotsula, 22 cm l och 47 älvkvarnar, 4-12 cm diam och l0,5-3,5 cm dj. I häll. Moränudde. 1000 m ÖNÖ manbyggnaden på Hånningby 1:2, 4 m Ö om gränsen mot Kroby9:1 och 2,5-3 m N om åker. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På moränudde. Flack moränmark med hällar i dagen. Impediment.

2,5-3 m N om åker. 13 m 275cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.578097
Longitud: 17.165682
Lämnings-ID: L1941:624
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 95:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:624