Hällristning L1941:6238, Villberga 107:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6238
Foto av Hällristning L1941:6238
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,4x0,37 m (NV-SÖ) med 1 fotsula och 9 älvkvarnar,4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Fotsulan är 26x12 cm, konturristad.I häll. Hällmark. 60 m NÖ om manbyggnaden på Villbergaby 5:1, 43,5 m VSV-V om åkerkant och 24 m SSÖ-S om skiftesgräns. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö-delen av moränrygg (N-S). Igenväxande hagmark.

27 m 70cg om elstolpe.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.62534
Longitud: 17.278378
Lämnings-ID: L1941:6238
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 107:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6238