Hällristning L1941:6160, Villberga 11:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6160
Foto av Hällristning L1941:6160
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 0.4 x 0.2 m (N-S) bestående av 1 skepp, 33 cm l,av dubbel linjetyp med bemanningsstreck, 1 fragment, 35 cm l (en böjd linje), 1 älvkvarn, 2 cm diam och 0.5 cm dj. Belägen påNÖ - sluttande häll 0.3 m N om sprängkant mot järnväg. 11 m ÖSÖav 4 älvkvarnar, 4 - 5 cm diam och 0.5 - 1 cm dj. Belägen påplan hällyta och intill sprängkant mo S 1 m V om nr 2 är:3)Älvkvarn, 4 cm diam och 1 cm dj. Belägen på liten plan hällyta0.3 m N om sprängkant. 4 m NNV om nr 1 är: 4) Älvkvarn, 5 cmdiam och 1 cm dj. Belägen på NÖ - sluttnade hällyta. 2 m NV omnr 4 är: 5) Älvkvarnsförekomst, 1.7 x 0.5 m (N-S), bestående 7älvkvarnar, 4 - 5 cm diam och 0.5 - 1 cm dj. Belägen på krön avNÖ - slutande häll. Älvkvarnarna är kraftigt vittrade. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg flack stenhäll. Banvall.

NNÖ och intill järnväg (VNV-ÖSÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.628149
Longitud: 17.242897
Lämnings-ID: L1941:6160
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6160