Hällristning L1941:6159, Villberga 51:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6159
Foto av Hällristning L1941:6159
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 5.6 x 4.3 m (Ö-V) bestående av 2 skeppsfigurer, 2 fotsulor och ca 20 älvkvarnar. Skeppen är 37 - 62 cm l, tämligen grunt ristade. Fotsulorna är 22 cm l, grunt ristade. 1 älvkvarn är 18 x 13 cm, övriga 4 - 10 cm diam och 0.5 - 3 cm dj. I repad och vittrad rygg och mot ÖNÖ sluttande del av häll. 5.8 m SV om, 2 älvkvarnar, 5 cm diam och 0.5 cm dj. I häll. Gemensam kartmarkering

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N - sidan av moränhöjd med berg i dagen. Hagmark.

31 m NNV om RAÄ nr 51:1

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625228
Longitud: 17.248383
Lämnings-ID: L1941:6159
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 51:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6159