Hällristning L1941:6108, Villberga 90:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6108
Foto av Hällristning L1941:6108
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,25x0,6 m (NNÖ-SSV) med 1 skepp och 2 älvkvarnar4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Skeppet är fragmentariskt, 40 cm l, och tämligen grunt ristat. I tämligen plan isrepad översida av häll. Endast delvis flilagd. Betesmark. 120 m Ö om manbyggnaden på Grillby 7:1 och 30 m N om åker. Anm: I området finns en nu övertäckt ristning med 1-2 skepp och ca 5 älvkvarnar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg berghäll i flackt moränhöjd. Igenväxande betesmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.620046
Longitud: 17.227335
Lämnings-ID: L1941:6108
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 90:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6108