Hällristning L1941:6107, Villberga 89:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:6107
Foto av Hällristning L1941:6107
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp, 35 cm l (NNV-SSÖ), mycket grunt ristat. I mot VSV sluttande tämligen jämn del av bergrygg på åkerholme.180 m ÖSÖ om manbyggnaden på Grillby 7:1, 90 m NV om landsväg och 3 m ÖNÖ om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten bergrugg (NNV-SSÖ). Åkerholme.

3 m ÖNÖ om åkerkant (NNV-SSÖ).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.61943
Longitud: 17.228379
Lämnings-ID: L1941:6107
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 89:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6107