Hällristning L1941:5881, Villberga 64:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:5881
Foto av Hällristning L1941:5881
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,7x1,5 m (NNV-SSÖ) med 1 skepp och 12 älvkvarnar.Skeppet är 40 cm l, tämligen grunt ristat. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,5-2 cm dj. Två älvkvarnar hänger samman. I ytan är dessutom några obstämbara figurer. I skrovlig, välvk rygg av häll.Liten åkerholme. 730 m ÖNÖ om manbyggnaden på Grillby 7:1 (Grillby gård), 480 m VSV-V om manbyggnaden på Grillby 6:3 och 85 m NNV-N om V boningshuset på Grillby 10:6 (lägenheten Vilan). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Villberga socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berghäll i hagmark. F d åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Villberga socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622849
Longitud: 17.236826
Lämnings-ID: L1941:5881
Riksantikvarieämbetets ID: Villberga 64:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Villberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5881