Hällristning L1941:5566, Övergran 305:4 i Håbo, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:5566
Foto av Hällristning L1941:5566
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Stensättning. 12 m VNV om nr 1 är:2) Hällristning, 4 x 2.5 m (N-S), bestående av 4 skepp, 2cirkelfigurer (varav den ena angiven som ring), 4 fotsulor, 1övrig bestämbar figur (angiven som "krok"), 1 obestämbar figuroch 8 älvkvarnar. Skeppen är 20, 39, 45 och 68 cm långa. Den enacirkelfiguren utgörs av 5 koncentriska ringar med endubbelspiral i centrum. Den andra cirkelfiguren (ringen) är 14cm diam. De 4 fotsulorna, varav 2 bildar ett par, är 15 - 21 cml och 7 - 9 cm br. "Krokfiguren" är 13 cm l. Den obestämbarafiguren är 24 cm l. Älvkvarnarna är 3 - 5 cm diam och 0.5 cm dj.3 m SSV om nr 2 är:3) Hällristning, bestående av 1 obestämbar figur, som utgörs av 2motställda spiraler omskrivna av en oval figur, 22 x 14 cm. 5 mNÖ om nr 2 är:4) Hällristning, bestående av 1 skeppsfigur, 26 cm l. 5 m N om nr2 är:5) Hällristning, 1.4 x 0.4 m (Ö-V), bestående av 1 obestämbarfigur och 3 älvkvarnar. Den obestämbara figuren är 15 x 15 m st.Älvkvarnarna ärr 5 - 6 cm diam och 0.5 - 1.5 cm dj. m11 m VSV omnr 2 är:6) Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cmdj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617543
Longitud: 17.471854
Lämnings-ID: L1941:5566
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 305:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5566