Hällristning L1941:3557, Vallby 17:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:3557
Foto av Hällristning L1941:3557
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning med 1 skepp och ca 20 älvkvarnar 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Skeppet är 64 cm l, otydligt. I häll. Trädgård. 7 mV om boningshuset på Lilleberg 1:1 och 17 m Ö om väg. 11H1f. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag Ö-sluttning av moränmark med enstaka hällar i dagen. Trädgård.

17 m Ö om väg, 4 m 315vg om boningshus, SV hörnet.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.585281
Longitud: 17.139321
Lämnings-ID: L1941:3557
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3557