Hällristning L1941:3402, Vallby 91:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:3402
Foto av Hällristning L1941:3402
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,4x1,6 m (NNV-SSÖ) med 2 fotsulor och 3 älvkvarnar 6-7 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Fotsulorna är 23 cm l. Grunt ristade. I häll mot V. Betesmark. Ca 750 m NNÖ om manbyggnaden på Hånningby 2:3, 14 m NÖ om körväg och 20 m SÖ om åkerhörn. 1980 kunde endast ses de två tydligaste älvkvarnarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:14 m NÖ om körväg, 20 m SÖ om åkerhörn. V delen av mindre bergsplatå. Skogsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.585901
Longitud: 17.149341
Lämnings-ID: L1941:3402
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 91:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:3402