Hällristning L1941:293, Vallby 98:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1941:293
Foto av Hällristning L1941:293
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,25x1,1 m (Ö-V) med 2 par fragmentariska fotsuloroch 15 älvkvarnar 4-7 cm diam och 1-2,5 cm dj. Den tydligaste fotsulan är 23 cm l. I hällkrön. Moränbunden gräsmark mot åker. 860m ÖNÖ om manbyggnaden på Hånningby 1:2, 100 m SÖ om gränshörn och 10 m ÖNÖ om åkerkant. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Vallby socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränbunden gräsmark.

860 m ÖNÖ manbyggnaden på Hånningby 1:2, 100 m SÖ gränshörn och4 m 40cg om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Vallby socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.580106
Longitud: 17.16168
Lämnings-ID: L1941:293
Riksantikvarieämbetets ID: Vallby 98:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Vallby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:293