Hällristning L1940:8423, Tillinge 424 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1940:8423
Foto av Hällristning L1940:8423
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block (2x1,2x0,6 m), bestående av 1 skepp, 86 cm l, av dubbellinjetyp med spantstreck. Beläget på sluttningen av ett lössprängt stenblock som flyttats till platsen. Denna ristning är en del av den ursprungliga Raä nr 374 i Tillinge sn, som på grund av ett vägbygge måste sprängas bort. (Raä dnr: 326-4130-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vid rastplats.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637622
Longitud: 16.875132
Lämnings-ID: L1940:8423
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 424
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:8423