Hällristning L1940:811, Tillinge 374 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1940:811
Foto av Hällristning L1940:811
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, undersökt och borttaget, i block 5,6x4,3x1,6 m bestående av 1 skepp och 1 skålgrop. Skeppet är 86 cm l och av dubbellinjetyp med spantstreck. Skålgropen är 9 cm diam och 2 cm dj. Belägna på blockets branta NNV-sluttning. (RAÄ dnr 326-413-2007).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:10 m V om åkerhörn och 1 m SSÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.64911
Longitud: 16.990545
Lämnings-ID: L1940:811
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 374
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:811