Hällristning L1940:719, Viksta 352 i Uppsala, Uppsala
Foto av Hällristning L1940:719
Foto av Hällristning L1940:719
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, på block 3,0 x 2,1 x 0,5 m st, bestående av 1 fotsula, 1 uthuggen yta och 37 älvkvarnar. Fotsulan är 18 x 11 cm st och helt uthuggen med en älvkvarn i hälen. Den uthuggna ytan är 10 x 7 cm och sammanbinder två älvkvarnar. Av älvkvarnarna är 31 runda, 3-6 cm diam och 0,5-1,5 cm djupa. 6 är avlånga 10-19 cm st, 4-6 cm breda och 1-2 cm djupa. Belägen på blockets plana ovansida som är något brandskadat.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark

12 m VSV om väg på en punkt 28 m SSO om landsväg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.070704
Longitud: 17.599425
Lämnings-ID: L1940:719
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 352
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:719