Hällristning L1940:4372, Tillinge 397 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1940:4372
Foto av Hällristning L1940:4372
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block, 4x3x1,1 m, bestående av 1 fotsula, 1 obestämbar figur och 12 skålgropar.
Fotsulan är 15x8 cm och helt uthuggen. Den obestämbara figuren är 38x17 cm. Skålgroparna är 3-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Ristningen är kraftigt vittrad. Belägen på blockets ovansida. (326-3815-2007).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

5 m SÖ om åkerkant. 15 m SV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.643526
Longitud: 16.971099
Lämnings-ID: L1940:4372
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 397
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:4372