Hällristning L1940:4313, Tillinge 416 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1940:4313
Foto av Hällristning L1940:4313
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning på block, 3,2x2,9x1,2 m, bestående av 2 skepp, 1 människofigur, 1 obestämbar figur, 2 fragment, 3 rännor och 12 skålgropar.
Skeppen är 32-150 cm l och av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck. Fragmentariska.
Människofiguren är 13 cm l av strecktyp med en arm.
Den obestämbara figuren är 17x31 cm.
Fragmenten är 42-67 cm l och troligen fragment av skeppslinjer.
Rännorna är 10-50 cm l, 1 utgår från en skålgrop.
Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj.
Belägen på blockets plana SÖ-sluttning.
(Raä dnr: 321-4375-2008) - -

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tillinge socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

20 m SSV om åkerkant. 25 m N om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tillinge socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.648647
Longitud: 17.00477
Lämnings-ID: L1940:4313
Riksantikvarieämbetets ID: Tillinge 416
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Tillinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1940:4313