Hällristning L1939:5690, Boglösa 616 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning L1939:5690
Foto av Hällristning L1939:5690
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,4x1,1 m (N-S) bestående av 3 skepp, 1 fragment och 4 skålgropar.
Skeppen är 20-48 cm l, 2 av dubbellinjetyp varav 1 fragmentariskt, 1 skepp är helt uthugget.
Fragmentet är 8 cm l.
Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-l cm dj.
Påträffade vid specialinventering 2012-14. (Dnr RAÄ-2018-2783).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På SV-sluttning av låg hällrygg i betesmark..

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.595309
Longitud: 17.146507
Lämnings-ID: L1939:5690
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 616
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1939:5690